I området omkring Silkeborg kan du fiske hele året.

Og der er masser af fisk, at komme efter: Bækørred, søørred, sandart, aborre, gedde, ål, skalle og brasen er blandt de fisk, som du kan få på krogen.
 
Sandarten er en utroligt velsmagende fisk, og den er en af Silkeborg Søernes ”specialiteter”. Den trives ofte på bunden af uklare søer, hvor den jager sit bytte. Den kan fanges året rundt – om sommeren med levende agn, om vinteren med kunstigt.
Ørred er en anden af søernes og åernes spændende fisk. Bækørreden forekommer i de fleste midt- og østjyske vandløb. Søørred er en del sjældnere, men man kan være heldig, at fange en i Silkeborg Søerne. De fanges med blink fra båd eller bredden.
Gedder kan blive op til 15 kg og der er fanget nogle velvoksne eksemplarer af arten bl.a. i Silkeborg Langsø. Gedderne fanges bedst med flue enten fra båd på åbent vand eller fra bredden.
Aborren finder man i de fleste søer. Fanges bedst i højt og klart vejr. Der står fiskene oftest oppe ved vandoverfladen. Kan også fanges om vinteren ved isfiskeri.
Brasen og skaller ser man ikke så ofte længere i Silkeborg Søerne. Og det er paradoksalt nok faktisk godt. For det er tegn på, at vandet er blevet renere. Men de findes dog stadig rundt omkring.
sandart
aborre

Der er masser af fiskevand i Silkeborg-området, hvert med sit særpræg:

Gudensøen ved Ry har en pæn ørredbestand. Men du kan også være heldig at få gedder, aborrer og sandarten på krogen
I Ry Møllesø er der især mange sandarter. Det kan du også fange i Birksø, hvor også søørreder kan finde på at bide på.
I Rosvig finder du et bredt udvalg af sø-systemets fisk.
Julsø er den største blandt Silkeborg Søerne. Her er godt fiskeri efter gedder, sandart og aborrer.
Gedderne finder du i sivkanten langs bredden, Aborrer og sandarten holder typisk til ude på søen, men kan dog også godt lide stenet bund, f.eks. ved grunde i søen.
Også i Borresø er der fint fiskeri efter gedde, aborre og sandart. Sandarten har gydeplads ved den sydlige del af søen, hvor du kan fange den i juni.

I Slåensø, der ligger isoleret fra det øvrige søsystem, er der gode chancer for at få en ørred på krogen. Søen er en af de reneste i Danmark og har utroligt klart vand.

I Thorsø finder du også de traditionelle ”lokale” fisk: Gedde, aborre og sandart. Men på søens sydside kan du også fange skaller og brasen.
Almind Sø er, ligesom Slåensø meget klarvandet. Her er godt med gedder og aborrer.
I Brassø, kan du, foruden de traditionelle fisk, også få karper og søørreder på krogen. Og så er søen kendt for sine store gedder og brasen.
Silkeborg Langsø er delt op i 3 bassiner: Øst-, vest- og midter-bassinet.
Er du ude på gedde-fangst, så skal du søge til vest-bassinet. Her kan du være heldig og få en 15 kg’s krabat på krogen. Gedder på 10 kg. er så almindelige, at det ikke er værd at skrive om !
bækørred

Også i øst-bassinet er der gedder i pæne størrelser. I Langsøens midter-bassin trives især store aborrer og sandarter. Desuden er der i hele Langsøen en del skaller og brasen.

I Ørnsø har en af Danmarks bedste ørredåer, Funder Å, sit udløb. Ud over ørreder er her også gedder, aborrer, sandarter og knuder.

For at fiske i Silkeborg Søerne skal du dels have Statens Fisketegn og et lokalt fiskekort fra Silkeborg Fiskeriforening. Begge dele kan du købe hos Silkeborg Turistbureau.

Du kan leje både hos Silkeborg Kanocenter www.silkeborgkanocenter.dk  - eller hos LakeFishingDenmark -www.lakefishingdenmark.com
 
 
Kilder:
”Å og Sø” – Århus Amt
”Silkeborg Lystfiskerguide” – Silkeborg Turistbureau
Begge bøger kan købes på turistbureauet.
gedde

VELLING KOLLER Campingplads og Vandrehjem  *  Velling Koller Vej 4   *  DK-8654 Bryrup
info@velling-koller.dk   *    Tel.  +45 75 75 62 04