Velling Skov - som skabt til små og store opdagelsesture

Skovområdet syd for Silkeborg, som Velling Skov er en del af, er Danmarks største. 85 kvadratkilometer skov og dertil lægges 41 kvadratkilometer ved Silkeborg. 

Området er som skabt til små og store opdagelsesture. Hver bakketop, bugt eller vig på vandet afslører nye områder og scenarier, der ligger til fri afbenyttelse. Ta'-selv-bordet er åbent for  vandrere, løbere, cyklister, kanoroere, ornitologer, madpakkefolk og andre naturelskere.

Den store hornugle, Europas største, yngler i Velling Skov.

En af Danmarks sidste urskove

I dag er det meste af Velling Skov udlagt som urørt skov. Det betyder, at skoven i høj grad får lov at passe sig selv og udvikle sig på egne præmisser, fx. får døde og væltede træer lov at blive liggende for at bidrage til et rigere dyre- og planteliv i skoven.

De store gamle bøgebevoksninger i Velling Skov lever deres eget liv. Her har der ikke været drevet traditionelt skovbrug i mange år. Kun grantræerne, som kiler ind gennem bøgeskoven, bliver fældet efterhånden som de er udvoksede. Når de er væk, får området lov at springe i skov af sig selv. 

Pas på når du færdes i en gamle skov som Velling Skov, da det sker at grene falder ned. Det frarådes at gå i skoven i stærk blæst.

Velling Skov får lov at passe sig selv og udvikle sig på egne præmisser. Derfor vil du her opleve et usædvanligt dyre- og planteliv for en dansk skov. Nyd din tur gennem en af Danmarks sidste urskove!

VELLING KOLLER Campingplads og Vandrehjem  *  Velling Koller Vej 4   *  DK-8654 Bryrup
info@velling-koller.dk   *    Tel.  +45 75 75 62 04